Misschien heb je ‘m wel voorbij zien komen op de Instagram account van Staatsbosbeheer? De Story over stoepplantjes. Stoepplantjes?! Ja, stoepplantjes.

Een mooie campagne om aandacht te vragen voor onopvallend groen. Want ook dat kleine beetje groen draagt bij aan ons eco-systeem en biodiversiteit. En het groeit gewoon bij jou voor de deur. Dus dichtbij en heel herkenbaar.

 

Ik deel de campagne hier graag. Ik ben er zo enthousiast over. Het is zo’n mooi voorbeeld van het concreet en tastbaar maken van een groot abstract, voor veel mensen een ‘ver van je bed-show’, thema als biodiversiteit.

Daarnaast is het natuurlijk ook zinvol om eens stil te staan bij ‘als je niet weet wat het is’… Hoe vaak gebruiken we stiekem eigenlijk vaktaal en termen waar niet iedereen de betekenis van kent? Klimaatadaptatie, biodiversiteit, ontkoppelen, vergroenen, hittestress.
Als je niet weet wat het is…

Hoe kunnen we dan verwachten dat mensen er waarde aan hechten? Of nog een stap verder, in actie komen en aan de slag gaan. We moeten versimpelen. Het klein, herkenbaar en tastbaar maken.

Want wanneer je wel weet wat het is, krijgt iets een label. Een waarde. Kun je er iets van vinden. Iets mee doen.